top of page

יצור מקומי בשוק בינלאומי #2

השינויים בשוק האופנה ובפרט צרכנות האופנה, מחייבים את היצרנים והמעצבים לפנות לאפיקים חדשים, המרכזי בהם הוא פניה למסחר המקוון.

למפגש השני בנושא הבאנו לכם:

גל ורדי | תספר לנו על הניסיון האישי שלה ותסביר איך מתאימים תוכן לפלטפורמה רלוונטית ומה הדבר הבא בשיווק מקוון.

עודד פלשניצקי | יספר לנו על פלטפורמה חדשה שעוזרת לבנות אתר מכירה מקוון - בעברית || החנות האינטרנטית שלי בשיתוף ישראכרט.

ויקה כנר | תרחיב על הקשר בין החיים בענן, לחיי המציאות ועל חשיבות המפגש והקשר הממשי עם הלקוחות וביתר שאת הקניינים הגדולים.

צילום: מריה דשפט

bottom of page